Nieuwe Privacy Wetgeving

NIEUWE PRIVACY WETGEVING.

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Privacy wetgeving nl. de GDPR (General Data Protection Regulation)-regelgeving in voege in alle Europese landen.
GDPR is een Engelse afkorting voor AVG dat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel van deze nieuwe Europese privacywetgeving is dat persoonlijke gegevens zoals onze naam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer, tot wat we delen en liken op sociale media of ons online winkelkarretje, beter beschermd worden.
Het algemene principe is: bedrijven mogen enkel gegevens inwinnen die ze echt nodig hebben en moeten daar veel duidelijker over communiceren. In grote lijnen gaat deze regelgeving over het verzamelen, beheren en beveiligen van uw persoonlijke gegevens.

De Autoriteit voor personengegevens kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens en aan één van deze moet voldaan zijn:

  1. Toestemming van de betrokken persoon.
  2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Gegevens gebruik:

Jouw privacy is belangrijk voor ons.
We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om:

  1. Je op de hoogte te houden via mailing over de nieuwe collecties / promoacties / activiteiten etc.
  2. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.
  3. In verband met dienstverlening, met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media.
  4. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor jou te doen.

Je mag ons steeds contacteren om verdere uitleg of informatie te bekomen.

Tevens kunt U terecht op de website van de “Autoriteit personengegevens” voor meer informatie hier omtrent.